Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů
Citace: 276/2023 Sb. Částka: 129/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3426-3937 Rozeslána dne: 19. září 2023
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 13. července 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:
ruší 10261 předpisů
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 347/0

Text předpisu:

276

ZÁKON

ze dne 13. července 2023

o zrušení obsoletních právních předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Zrušují se:

(Ruší se 6645 předpisů - text není v digitální podobě)


§ 2

Následující právní předpisy, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeny obecným zrušovacím ustanovením dřívějších právních předpisů, se považují za výslovně zrušené:

(Ruší se 3616 předpisů - text není v digitální podobě)


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.