Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
Citace: 286/2023 Sb. Částka: 135/2023 Sb.
Na straně (od-do): 4090 Rozeslána dne: 22. září 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 13. září 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
155/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

286

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. září 2023

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022,
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024,
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024
a o zvýšení důchodů v roce 2024


Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb. a zákona č. 323/2021 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 40 638 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 1,0819.


§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2024 výše

a)
první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 19 346 Kč,

b)
druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 175 868 Kč.


§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2024 činí 4 400 Kč.


§ 4

Výše částky zvýšení za vychované dítě

Výše částky zvýšení za 1 vychované dítě pro rok 2024 činí 500 Kč.


§ 5

Zvýšení důchodů v roce 2024

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2024 se zvyšují od 1. ledna 2024 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 360 Kč měsíčně.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.