Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
Citace: 287/2023 Sb. Částka: 135//2023 Sb.
Na straně (od-do): 4091 Rozeslána dne: 22. září 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 13. září 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
357/2005 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

287

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. září 2023

o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu


Vláda nařizuje podle § 6 odst. 4 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"):


§ 1

Výše zvláštního příspěvku k důchodu činí

a)
u oprávněného uvedeného v § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona částku 2 816 Kč měsíčně,

b)
u oprávněného uvedeného v § 5 odst. 1 písm. b) zákona a vdovy nebo vdovce uvedených v § 5 odst. 2 zákona částku 1 408 Kč měsíčně.


§ 2

Zvláštní příspěvek k důchodu, který byl přiznán ode dne spadajícího do období před 1. lednem 2024, se vyplácí ve výši podle § 1 od splátky důchodu, s níž se vyplácí, splatné po 31. prosinci 2023.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.